Grafički dizajn je područje primijenjene umjetnosti kojom se kombinacijom različitih elemenata (tipografija, fotografije, ilustracije…) prenosi određena poruka.

Grafički dizajn koji vam možemo pružiti:

  • Vizualno oblikovanje web stranica
  • Izrada logotipova
  • dizajniranje letaka, brošura, vizitki i memoranduma
  • izrada vektorskih ilustracija i ikona

Postupci izrade idejnog rješenja

Prije izrade potrebno je usuglasiti s klijentom tražene zahtjeve, ciljeve i rokove izrade, kao i prikupljanje potrebnih materijala (fotografija, tekstova).

Izrađujemo wireframe te nakon što klijent odobri daljnju fazu slijedi izrada prijedloga rješenja. Ovisno o dužini trajanja posla određuje se konačna cijena usluge.

Konačno rješenje isporučujemo u vektorskom i rasterskom formatu.

Istaknute web reference