Burza ideja d.o.o.
Svetojelenska cesta 13A, Čakovec
40000 Čakovec

OIB: 60382139644
MB: 070081924
PBZ IBAN: HR32 2340009 11160 39555

091 186 5265
info@burza-ideja.hr

Kontaktirajte nas

  Vaše ime
  Vaš email
  Vaša poruka

  Sva polja obavezna su za popuniti.

  Puni naziv: BURZA IDEJA društvo s ograničenom odgovornošću za odnose sa javnošću, multimediju i marketing
  Skraćeni naziv: BURZA IDEJA d.o.o.
  Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.

  Temeljni kapital od 20.000,00 kn plaćen je u cijelosti.
  Član društva/direktor: Josip Cofek

  Istaknute web reference